Prosjekt- og testledelse

Vi hjelper deg å sikre leveranser og gode løsninger. Våre prosjekt- og testledere har lang erfaring og er godt sertifiserte innen sine felt. Vår satsning på sky og moderne teknologi gjør at vi kan levere noen av markedets sterkeste prosjektledere og testledere som ren konsulenttjeneste, og som del av prosjektleveranser.

Testledelse

Våre fagkonsulenter innenfor test- og testledelse hjelper deg med test og kvalitetssikring. De sikrer at kritiske feil og mangler er identifisert og rettet under planlegging, design og utvikling før produksjonssetting. Som kundens testpartner hjelper og tar vi ansvar i ulike testroller og med alle spekter av kompetanse innenfor testfaget:

  • Testutvikling og Teknisk testing
  • Ytelsestesting og Testautomatisering
  • Testverktøy
  • Testrådgivning og Kartlegging av testdata

Prosjektledelse

Aboveit leverer program- og prosjektlederkompetanse til digitaliseringsprosjekter med høy grad av kompleksitet og ofte med mange aktører. Våre prosjektledere er trygge ledere, engasjerte, gode relasjonsbyggere og brenner for å levere verdiskapende tjenester for våre kunder og brukere.

Vi har erfaring og kompetanse innenfor ulike metodeverk:

  • Smidig prosjektledelse og Utviklingsprosjekter
  • Prince 2 og Prosjektveiviseren
  • Gevinstrealisering og Risikostyring
  • Prosjektstøtte og Programledelse