Vi bruker cookies for å forbedre nettsiden. Opplysningene kan ikke knyttes tilbake til deg.

Våre produkter

Fordi vi liker å lage innovative digitale løsninger som skaper verdi.

Mer enn et konsulenthus

Fra idé til virkelighet

I Aboveit verdsetter vi gode ideer. Derfor utvikler vi produkter i tillegg til å tilby konsulenttjenester. Nye innovative løsninger trenger rom for å gro og det får de hos oss. Vi elsker når noen kommer til oss med innovative tanker, enten det er en av våre egne ansatte eller en startup.

Siden Aboveit ble startet har vi utviklet og lansert flere produkter. Med de beste konsulentene innen sine fagfelt er vi godt rigget for å bygge et produkt fra start til slutt.

Skyworker

Skyworker er et brukervennlig system for små og mellomstore bedrifter, som arbeider med salg, prosjekt og arbeidsordre i felt.

Produktsside med detaljert beskrivelse av Skyworker

Tidir

Tidir er et verktøy som løser alle utfordringer rundt bemanningsplanlegging, timehåndtering, budsjettering av personalkostnader, kommunikasjon, håndtering av fravær og lønnsberegninger.

Produktsside med detaljert beskrivelse av Tidir

AboveGPT

AboveGPT er vår interne støtteplattform, konstruert for å effektivisere arbeidsflyten og øke produktiviteten i organisasjonen. Dette verktøyet er inspirert av ChatGPT-teknologien, tilpasset våre spesifikke behov og fungerer som en containerbasert løsning på Azure Open AI.

Produktsside med detaljert beskrivelse av AboveGPT
Snakk med oss om ideene du brenner for.
Erlend Høiby Johannessen
Administrerende direktør
erlendj@aboveit.no+47 482 18 628LinkedIn
Erlend Høiby