Vi bruker cookies for å forbedre nettsiden. Opplysningene kan ikke knyttes tilbake til deg.

Design og brukeropplevelse

I Aboveit Experience integrerer vi innovasjon og teknologi i våre designløsninger

Hva vi leverer innen design og brukeropplevelse

Aboveit har et stort fagmiljø innen design og brukeropplevelse, med ekspertise innen alle områder for brukeropplevelse.

Vi leder designarbeidet i smidige utviklingsmiljøer og samskaper tverrfaglig. Slik utvikler vi nyskapende, brukersentrerte og estetiske produkter, tjenester og systemer.

UX design

God brukskvalitet øker brukeropplevelsen og skaper lojalitet. Som UX designere jobber vi med tilnærminger som setter brukeren i fokus, som design thinking. Vi skaffer oss innsikt, lager prototyper og gjennomfører brukertester for å lage så gode og intuitive løsninger som mulig. Vi jobber gjerne tett med utviklere, andre designere og forretning. Det bidrar til relevante og helhetlige tjenester som skaper verdi for både brukeren og virksomheten.

UI design

UI-design (User Interface design) bidrar til den visuelle merkevareopplevelsen av et digitalt produkt eller tjeneste. Med fokus på emosjonell design – hvordan brukere har det og hva som påvirker følelsene er avgjørende for gode brukeropplevelser. Våre designere formgir brukeropplevelser på en strategisk måte, som skaper lojalitet og styrker posisjoneringen til tjenesten eller produktet i markedet.

Designsystem

Aboveit har ekspertkompetanse på å bygge, videreutvikle og forvalte designsystem.

Et designsystem er et bibliotek der alle visuelle elementer og maler er samlet i form av gjenbrukbare komponenter og retningslinjer. Designsystemer bidrar til en konsistent og kostnadseffektiv forvaltning og utvikling av digital produktdesign og produkter som mobilapplikasjoner eller nettsteder. Det sikrer også riktig applikasjon av visuell identitet og merkevare.

UX-skribent

En UX-skribent er opptatt av at løsningen som utvikles og forvaltes har et tydelig og klart språk. Dette gjør at brukeren raskt forstår budskapet og hva løsningen gjør. Våre UX-skribenter jobber metodisk med innsikt, prototyping og brukertesting, for å få frem den beste løsningen for brukeren. I Aboveit har vi solid erfaring innen kommunikasjon, innholdsproduksjon og søkeroptimalisering (SEO). Vi har konsulenter som jobber som kommunikasjonsrådgivere for flere av våre kunder i offentlig og privat sektor. Vi er innholdsprodusenter og lager strategier for innhold til digitale flater som sosiale medier og nettsider.

Tjenestedesign

Tjenestedesign involverer brukerens fokus og opplevelser i det store bildet. Det handler om å planlegge, organisere og utvikle tjenester som skaper gode, funksjonelle og emosjonelle brukeropplevelser på tvers av kontaktpunkter og over tid.  Våre tjenestedesignere jobber derfor tett med kunde og brukere for å kartlegge og identifisere både utfordringer og mulighetsrom. Gjennom visuelle fremstillinger vil de illustrere brukerens reise, både i dag og i morgen, og skape en overordnet forståelse rundt en tjenestes funksjon.

Grafisk design og visuell identitet

Våre designere utformer visuell kommunikasjon og identitet for både digitale og fysiske flater. De utvikler visuelle konsepter og utarbeider designelementer som skal informere og inspirere målgrupper. En god identitet er gjenkjennelig, unik og skiller seg fra konkurrentene.

Webflow utvikling

Webflow har raskt etablert seg som en av de mest foretrukne plattformene for nettsideutvikling, og med god grunn. Våre dedikerte Webflow-utviklere kan raskt implementere fullstendige nettsider med fokus på optimal brukeropplevelse, SEO-optimalisering og enkelt vedlikehold. Det innebygde publiseringsverktøyet gjør det også mulig for innholdsadministrasjon på nettsiden uten behov for teknisk kompetanse. Med vår kompetanse innen Webflow sikrer vi ikke bare effektive og attraktive nettsider, men også en problemfri forvaltning av innhold for våre kunder.

En designer som holder workshop på kontoret.

Designmetoder og brukersentrerte designprosesser

Med designtenking som tilnærming setter vi alltid brukeren i sentrum for å avdekke de reelle behovene. Vi benytter anerkjente metoder og prosesser og jobber analytisk for å designe og utvikle helhetlige digitale løsninger, som sikrer god brukskvalitet og samtidig ivaretar kundens strategiske mål. Gjennom samskaping I tverrfaglige team og kontinuerlig testing, bidrar dette til rask verdiskaping og lojalitet til tjenesten og merkevaren.

Tusjer, penner og annet designutstyr.
Designere som sammarbeider i en workshop.
Designere diskuterer farger til en digital løsning.

Våre designere kan blant annet hjelpe deg med:

UX & UI design - Brukertesting - Produktutvikling

Prototyping - Klarspråk - Innholdsproduksjon

Motion & 3D design - Animasjon - Illustrasjon

Designsystem - Tjenestedesign - Merkevarebygging

Grafisk design - Kommunikasjonsplaner - Foto

Snakk med Cathrine om hvordan vi kan hjelpe deg med
design og brukeropplevelse.
Cathrine Donberg
Chief Experience Officer