Vi bruker cookies for å forbedre nettsiden. Opplysningene kan ikke knyttes tilbake til deg.
Kvinne iført labfrakk omgitt av servere.
Illustrasjon: Norsk Helsenett

Helsenett for alle

Norsk helsenett SF (NHN) er et statsforetak under Helse- og omsorgsdepartementet. De leverer nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling i helse- og omsorgssektoren. NHN forenkler og effektiviserer elektroniske tjenester for pasienter og befolkningen. Kundene inkluderer offentlige og private helsetjenester, legekontorer, tannleger, kommuner, apotek, laboratorier og fysioterapeuter.

Prosjekt:

Nytt system

Kunde:

Norsk helsenett

Våre leveranser:

To hender som trykker og flytter rundt på knapper i en abstrakt interface.
Illustrasjon: Norsk Helsenett
Illustrasjon av skjerm med en kvinnelig avatar på, omgitt av ulike digitale ikoner.
Illustrasjon: Norsk Helsenett

Oppgave

Sky is not the limit

NHN og divisjonen APT fokuserer på modernisering gjennom sin strategi 2026, inkludert etablering av en privat sky. Dette vil øke fleksibilitet og effektivitet i NHN sine datasentre og støtte moderne applikasjoner. En privat sky er et alternativ til offentlige skytjenester og gir bedre kontroll over infrastruktur og leveransemodeller.

NHN leverer kritiske tjenester til helsesektoren og må sikre tilgjengelighet uavhengig av internett og internasjonale skyleverandører. Etablering av en privat sky er nødvendig for å oppnå dette, som for den nasjonale AMK-tjenesten i NHN sine datasentre.

Mann presenterer en graf for to andre personer. Illustrasjon.
Illustrasjon: Norsk Helsenett
“Det er et svært spennende prosjekt som vil ta NHN et skritt inn i fremtiden, samtidig som det setter store krav til samhandling på tvers, blant annet mellom drift og utvikling”
Utvikler

Prosess

Koordinering - implementering - innovasjon

Vi har hatt rollen som arkitekter/løsningsarkitekter gjennom hele etableringsprosessen av prosjektet. Vårt ansvar har inkludert utarbeidelse av plattformdesign og koordinering av teknisk implementering.

Etter prosjektets produksjonssetting har vi fortsatt i rollene som arkitekter og teamledere, med fokus på plattformens videreutvikling og innovasjon. Spesielt har vi jobbet med implementering av mikrotjenester og Cloud Native-løsninger, og introdusert moderne arbeidsmetoder som DevOps, GitOps og bruk av Cloud Native-tjenester. Vi har også prioritert automatisering av virtuell maskinopprettelse og selvbetjening for brukerne.

Kvinne som holder mobil omgitt av svevende digitale ikoner. Illustrasjon.
Illustrasjon: Norsk Helsenett

Løsning

Automatisering og fornøyde kunder

Norsk helsenett (NHN) har implementert NHN privat sky, en moderne plattform som er bygget på en innovativ arkitektur og som har kapabiliteter til å støtte fremtidens helseløsninger. Denne plattformen har resultert i en rekke fordeler for NHN, blant annet økt kundetilfredshet gjennom forbedret kostnadseffektivitet, høy grad av selvbetjening og automatisering, samt en bedre oversikt over kostnader for både NHN og deres kunder.

Norsk helsenett SF har blitt anerkjent for deres fokus på "privat sky" og har mottatt prisen for "Norways most innovative partner" av VMware. Dette priser NHNs innovative tilnærming og deres evne til å være en ledende aktør innenfor helse-IT-sektoren.

Flere caser

Se et utvalg av prosjekter vi har levert for våre kunder.

Ruter i rute

Ruter AS er et offentlig eid selskap som har ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo og det tidligere Akershus fylke. De fastsetter priser og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i disse to områdene, som deretter blir bestilt fra ulike operatørselskaper.

Full casebeskrivelse av Ruter i rute

All in motion

Kortfilmfestivalen er en anerkjent filmfestival i Norge som fokuserer på kortfilmer fra både inn- og utland. Festivalen viser ikke bare konkurranser for kortfilmer, men også eldre kortfilmer, internasjonale dokumentarer og nyskapende film- og videoeksperimenter.

Full casebeskrivelse av all in motion