Vi bruker cookies for å forbedre nettsiden. Opplysningene kan ikke knyttes tilbake til deg.
Animasjon av logoen til Kortfilmfestivalen

All in motion

Kortfilmfestivalen er en anerkjent filmfestival i Norge som fokuserer på kortfilmer fra både inn- og utland. Festivalen viser ikke bare konkurranser for kortfilmer, men også eldre kortfilmer, internasjonale dokumentarer og nyskapende film- og videoeksperimenter. Den arrangerer også filmfaglige seminarer og er en viktig plattform for unge norske filmskapere og frie uavhengige filmer.

Prosjekt:

Visuell identitet for den 47. Kortfilmfestivalen i Grimstad

Kunde:

Kortfilmfestilvalen i Grimstad

Våre leveranser:

Et utklipp av logoen til Kortfilmfestivalen
En måke som flyr over havet i Arendal

Oppgave

Mangfold, kreativitet

Målet med Kortfilmfestivalens identitet er å skape en engasjerende og unik visuell appell som reflekterer festivalens verdier. Som en viktig møteplass for filmskapere og filmmiljøet i Norge, fremmer festivalen daglige samtaler og kunnskapsoverføring.

Den historiske betydningen som en motkultur til etablert norsk filmbransje kan inkorporeres i designkonseptet, samtidig som det appellerer til moderne filmskapere. Designet skal utstråle energi, nyskapning og en profesjonell, tillitvekkende atmosfære.U-prinsipper).

Animasjon av logoen til Kortfilmfestivalen
En skulderbag med logoen til Kortfilmfestivalen på
En panelsamtale på Kortfilmfestivalen
“Animasjonene styrker festivalens identitet og formidler en moderne og innovativ karakter. Den animerte typografien blir en kraftfull måte å kommunisere festivalens unike identitet og tiltrekke oppmerksomhet fra filminteresserte.”
Peter Amundsen
Animasjon av logoen til Kortfilmfestivalen

Prosess

En prosess i bevegelse

I prosessen med utviklingen av Kortfilmfestivalens visuelle identitet ble en grundig utforskning av ulike animasjonsstiler og typografiske løsninger gjennomført.

Målet var å skape en unik stil som tiltalte filminteresserte og skilte festivalen fra andre arrangementer. Gjennom en iterativ tilnærming ble designet kontinuerlig testet og finjustert for å oppnå en imponerende visuell identitet.

Konseptet innebar bruk av animert typografi og bevegelige stillbilder og film som ble projisert på 3D-former for å visuelt formidle essensen av de forskjellige filmene. Resultatet var en dynamisk og engasjerende visuell presentasjon som effektivt fanget oppmerksomheten og kommuniserte festivalens formål og verdier.

En plakat for Kortfilmfestivalen
Stabler av trykkede kortfilmkataloger

Løsning

Nye perspektiver

Å skape den visuelle identiteten for Kortfilmfestivalen var en spennende oppgave som krevde å fange filmens essens og formidle den gjennom design. Profilen måtte tiltrekke publikum samtidig som den skulle reflektere festivalens innhold og faglige integritet. Konseptet for den nye profilen fokuserer på å plassere bevegelse i sentrum av all visuell kommunikasjon.

Gjennom bruk av animasjonsteknikker og interaktive elementer blir designet levende på ulike plattformer. Den animerte typografien gir en distinkt visuell stil som appellerer til filminteresserte og skiller Kortfilmfestivalen fra andre arrangementer. Animasjonen tilfører dynamikk og energi, mens typografien blir levende og engasjerende.

Animasjonene styrker festivalens identitet og formidler en moderne og innovativ karakter. Den animerte typografien og logoen blir en kraftfull måte å kommunisere festivalens unike identitet og tiltrekke oppmerksomhet fra filminteresserte.

Animasjonsvideo av kortfilmfestivalsens logo

Flere caser

Se et utvalg av prosjekter vi har levert for våre kunder.

Ruter i rute

Ruter AS er et offentlig eid selskap som har ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo og det tidligere Akershus fylke. De fastsetter priser og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i disse to områdene, som deretter blir bestilt fra ulike operatørselskaper.

Full casebeskrivelse av Ruter i rute

Helsenett for alle

Norsk helsenett SF (NHN) er et statsforetak under Helse- og omsorgsdepartementet. De leverer nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling i helse- og omsorgssektoren.

Full casebeskrivelse av helsenett for alle