Vi bruker cookies for å forbedre nettsiden. Opplysningene kan ikke knyttes tilbake til deg.
Trikkene og bussene som kjører over Jernbanetorget i Oslo.
Foto: Ruter AS / Nucleus, Erland Skui

Ruter i rute

Ruter AS er et offentlig eid selskap som har ansvaret for kollektivtrafikken i Oslo og det tidligere Akershus fylke. De fastsetter priser og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i disse to områdene, som deretter blir bestilt fra ulike operatørselskaper. Kontraktene for busser og båter tildeles gjennom anbudskonkurranser, mens årlige kontrakter for T-bane og trikk blir forhandlet med Sporveien T-banen og Sporveien Trikken.

Prosjekt:

System for ruter

Kunde:

Ruter

Våre leveranser:

Hender som holder to mobiltelefoner som har ruter sin mobil-app åpen
Foto: Ruter AS / Nucleus, Erland Skui
Skiltet til Tøyen t-banestasjon
Foto: Ruter AS / Nucleus, Erland Skui

Oppgave

Planlegge for en bedre dag

For Ruter er høykvalitetsdata avgjørende for å levere konkurransedyktige tjenester til sine kunder, inkludert passasjerinformasjon, reiseplanlegging og sanntidsoppdateringer.

De fleste av deres løsninger er basert på planlagt operasjonell rutedata, som beskriver når og hvor rutene skal kjøres. Imidlertid opplevde de at det eksisterende planleggingssystemet ikke tilfredsstilte behovene til kundene tilstrekkelig. Derfor ønsket de å implementere et nytt system for å løse denne utfordringen. Målet var å ha én enkelt kilde med et komplett datasett over rutene, som samsvarer med faktisk kjørt trafikk og er konsistent på tvers av ruteområdene.

Mor og datter på bussen
Foto: Ruter AS / Fotograf Birdy, Birgitte Heneide
Et utsnitt av fronten til en Ruter buss
Foto: Ruter AS / Bonanza AS, Iver Gjendem
“Disse forbedringene har økt effektiviteten og påliteligheten i Ruters kollektivtrafikktjenester, og bidrar til en bedre opplevelse for brukerne.”
Utvikler
Busser og trikker som kjører over Jernbanetorget i Oslo
Foto: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord

Prosess

Et digitalt økosystem

Aboveit bidro med et autonomt DevOps-team som inkluderte backend- og fullstack-utviklere samt en produktsjef. Teamet var ansvarlig for modellering, utvikling og design av nye tjenester som validerer og beriker planlagt rutedata i samsvar med kundenes behov.

Som en del av deres datadrevne strategi, er Ruters digitale økosystem basert på en hendelsesdrevet arkitektur, og data blir tilgjengeliggjort gjennom Kafka. Samtidig bruker kollektiv-Norge en standard kalt NeTEx for dataformatet. Dette er en omfattende modell, men teamet kunne dra nytte av tidligere prosjekterfaringer for å imøtekomme dette behovet.

En som kjøper billett med Ruter appen
Foto: Ruter As / Redink, Fartein Rudjord

Løsning

Bedre løsning, bedre reise

Prosjektet har ført til betydelige forbedringer i Ruters rutedata. Tilgjengeligheten av rutedata har blitt raskere, og den nye løsningen sikrer konsistens på tvers av ulike tjenester. Feil oppdages og rettes tidligere takket være valideringsprosessen. Endringer i rutedata kan nå håndteres på kort varsel, noe som tidligere var en utfordring.

Disse forbedringene har økt effektiviteten og påliteligheten i Ruters kollektivtrafikktjenester, og bidrar til en bedre opplevelse for brukerne.

Flere caser

Se et utvalg av prosjekter vi har levert for våre kunder.

Helsenett for alle

Norsk helsenett SF (NHN) er et statsforetak under Helse- og omsorgsdepartementet. De leverer nasjonal IKT-infrastruktur for samhandling i helse- og omsorgssektoren.

Full casebeskrivelse av helsenett for alle

All in motion

Kortfilmfestivalen er en anerkjent filmfestival i Norge som fokuserer på kortfilmer fra både inn- og utland. Festivalen viser ikke bare konkurranser for kortfilmer, men også eldre kortfilmer, internasjonale dokumentarer og nyskapende film- og videoeksperimenter.

Full casebeskrivelse av all in motion