Vi bruker cookies for å forbedre nettsiden. Opplysningene kan ikke knyttes tilbake til deg.

Ledelse og rådgivning

Forutsigbare og gode leveranser er ikke en tilfeldighet, vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre konsulenter for å til enhver tid tilby de beste ressursene i markedet.

Hva vi leverer innen ledelse og rådgiving

God ledelse er å oppnå resultater sammen med andre, våre konsulenter er alle erfarne ledere innenfor sine fagfelt.

Prosjektledelse

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og utdanne våre konsulenter slik at de til enhver tid har de verktøyene de trenger for å kunne håndtere forskjellige situasjoner. Våre konsulenter er sertifiserte innen for sine fagfelt samt nysgjerrige og sultne på ny teknologi, ramme- og metodeverk, dette gjør at de også fungerer som rådgivere i sine oppdrag. Våre konsulenter har det “lille ekstra” som vi vet våre kunder forventer når de leier inn ekspertise.

Kvalitets/test-ledelse

Våre fagkonsulenter innenfor test – og testledelse hjelper deg med å kvalitetssikre dine løsninger. De sikrer at kritiske feil og mangler er identifisert og rettet før ditt produkt blir tatt i bruk av nye kunder. Vi leverer konsulenttjenester på tvers av verdikjeden.

I Aboveit er vi opptatt av kvalitet i alle ledd. Vi kan hjelpe deg med å få på plass overordnet teststrategi for din bedrift. Dette vil sørge for at test og kvalitetssikring blir utført på samme måte i alle prosjekter din bedrift velger å gjennomføre fremover. Etter at nye regler for GDPR trådde i kraft ble viktigheten av syntetisk test data et høyest aktuelt tema. Hvor går grensen for hvor syntetisk test dataen må være, og hvordan lager du denne test dataen? Våre dyktige fagfolk står klare for å hjelpe deg med disse og flere spørsmål du skulle ha knyttet til test og kvalitetssikring i din bedrift.

Programledelse

Programledelse er en kombinasjon av koordinering og styring av en gruppe prosjekter som har et felles mål om å få til en transformasjon, endring eller en samlet leveranse. Våre programledere har god erfaring med å sette opp midlertidige organisasjoner for å planlegge, administrere og lede strategiske endringer i en program-modell.

Prosjektstøtte og programkontor

Aboveit sine prosjektledere har bred erfaring med å bistå og være en rådgivende støttespiller til større prosjekter og programmer. I rollen som prosjektstøtte, enten til prosjekt- eller programkontor kan våre konsulenter bistå som fagressurser innenfor spesifikke områder som risiko, gevinstrealisering, økonomi, ressursstyring på tvers av team/prosjekter, og dokumenthåndtering. Våre prosjektledere kan også bistå som tverrfaglig rådgivere på tvers av disse områdene.

Produktleder/tech lead

Prosjektledere skal styre prosjektet slik at sluttresultatet blir slik som ønsket og at arbeidet er gjort innen de rammebetingelser som er gitt, for eksempel innen en viss tid, til en viss kostnad eller kvalitet, eller med en viss usikkerhet.

Produktleder er i sin helhet tildelt alt ansvar for omfangsstyring i prosjektet og skal løpende påse at prosjektet realiserer de IKT støttefunksjonene som gir virksomheten størst verdi. En produktleder følger ofte en smidig prosjektstyrings metodikk, våre produktledere/tech lead er sertifisert innenfor relevante smidige rammeverk, som Scrum metodikken.

Endringsledelse

Transformasjon- og digitaliseringsprosjekter er i hovedsak en endringsprosess for selskapet og ikke minst menneskene i selskapet. Endringsprosessen kan være trigget av en planlagt endring eller som en kontinuerlig prosess for å møte nye behov og krav fra markedet. Våre endringsledere benytter strukturerte metoder og modeller for å komme fra nå tilstand til ønsket tilstand, både på strategisk nivå og operasjonelt nivå. Endringslederne i Aboveit er genuint engasjert i å skape og drive endring, og er opptatt av viktigheten av det menneskelige aspektet ved endringsprosesser. Vi jobber strategisk med å sette oss inn i kulturen vi skal jobbe med for å få oppslutning, ta eierskap til endringen og å skape god toveiskommunikasjon som sikrer implementering og gevinstrealisering av endringen.

Teknisk rådgivning og bistand

Våre tekniske rådgivere/arkitekter innehar kunnskap om ulike skybaserte tjenester som AWS, Azure, private cloud etc. Vi kan hjelpe deg med å utnytte funksjonaliteten til disse plattformene, slik at du kan utnytte fordelene med skytjenester som fleksibilitet, skalerbarhet og kostnadseffektivitet.

Vi forstår at hver organisasjon har unike behov, og derfor vil vi jobbe tett med deg for å forstå dine mål og designe en skreddersydd løsning som passer dine behov. Vår tilnærming er å fokusere på å bygge en solid grunnmur for din skybaserte løsning, slik at den kan tilpasses fremtidige endringer og behov.

Management for Hire

Vi tilbyr fagspesialister innenfor IT som raskt kan bistå bedriften din i forbindelse med prosjekter, interim-roller, omorganiseringer eller i roller knyttet til spesifikke leveranser og behov.

Ansatte i et møte på kontret.

Prosjektmetodikk

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle våre konsulenter og jobber aktivt med at de til enhver tid er sertifiserte innenfor de mest aktuelle og relevant metodikker og rammeverk. Dette gjør at våre konsulenter følger våre kunders prefererte metoder eller ønsket rammeverk.

Notatbøker med Aboveit logoen gravert inn.
Ansatte i et møte på kontoret.
To ansatte som diskuterer over skriverbordet.
Snakk med oss om ideene du brenner for.