Vi bruker cookies for å forbedre nettsiden. Opplysningene kan ikke knyttes tilbake til deg.

Teknologi og utvikling

Vi skal være et steg foran på teknologi, skyløsninger, arbeidsprosesser, trender og kompetanse.

Hva vi leverer innen teknologi og utvikling

Innen teknologi har vi de beste utviklerne, arkitektene og teknologene med ulik bakgrunn og ekspertise, som drives av nysgjerrighet for faget og tar stolthet i arbeidet sitt. De kan bistå med nyutvikling og optimalisering av løsninger, samt integrasjoner mot eksisterende systemer.

Frontend

Frontend jobber tett med design og backend for å lage brukergrensesnitt til nettsider og applikasjoner. Våre konsulenter er opptatt av å følge gjeldende krav for universell utforming, utvikle gjenbrukbare komponentbiblioteker og løse problemer knyttet til kompliserte problemstillinger som microfrontends og andre arkitekturprinsipper. Vi jobber med moderne teknologier som React, Next.js, Svelte, Vue og TypeScript i våre prosjekter, og holder oss oppdatert på de til enhver tids gjeldende trendene i markedet.

Backend

Backend jobber med det som ligger bak nettsiden du ser, det som får nettsiden til å fungere og vise riktig innhold. Det kan være uthenting av data, logikk, infrastruktur og lagring av data. De har som regel et stort ansvar med tanke på ytelse, sikkerhet og skalerbarhet. Vi er gode på bransjestandarder som Java, Kotlin og .NET, men også andre populære språk som Python og Go.

Analytics

Data er vår beste venn, og vi vil at alle skal oppleve hvordan en kan fatte datadrevnebeslutninger gjennom helhetlig automatisering og måldrevet analyse. Våre BI-utviklere er brobyggere av natur; vi identifiserer utfordringer hos forretning og foreslår tilpassede analytiske løsninger, gjennom dialog med både teknologer og forretning. Vi spotter trender i dataene, forbedrer prosesser, øker produktivitet og skaper innsiktsfull rapportering for bedre beslutningsstøtte. Våre data engineers har erfaring med utvikling av moderne data plattformer, der en kopierer, vrir, sammenstiller og tilrettelegger verdifull data – i tillegg til å sikre, administrere og forvalte disse etter beste praksis.

Testing og automatisering

Teknisk testing og kvalitetssikring er en viktig del av utviklingsprosessen for programvare og tekniske produkter. Teknisk testing omfatter manuell testing, automatisert testing, funksjonell testing, integrasjonstesting, ytelsestesting og sikkerhetstesting. Vi tilbyr også automatiseringstjenester for å hjelpe kunder med å optimalisere sine tekniske prosesser og forbedre effektiviteten. Dette omfatter automatisering av manuelle oppgaver, oppsett av ContinuousIntegration/Continuous Deployment (CI/CD) prosesser, og implementering av DevOps-metodikk for å redusere tidsbruk og kostnader i utviklingsprosessen.

Skytjenester

Våre skyarkitekter og plattformsingeniører er eksperter som bidrar til at kunden oppnår sine strategiske forretningsmål.

Bruk av skytjenester kan være ressursbesparende og mer effektivt enn lokal drift. Det kan tilpasses etter dine krav til tilgjengelighet, ytelse og sikkerhet. Våre eksperter analyserer eksisterende skyinfrastruktur for å identifisere mulige flaskehalser og svakheter, og gir anbefalinger for å forbedre infrastrukturen. Vi hjelper deg med å definere og designe en skyinfrastruktur som passer til dine behov og budsjett, og som støtter virksomhetens krav til tilgjengelighet, ytelse og sikkerhet. Videre kan vi bistå med implementering og vedlikehold av infrastrukturen for å sikre at den fungerer optimalt.

Business Applications

Våre Business Applications konsulenter utvikler skreddersydde løsninger for våre kunder. Vi bistår gjennom hele digitaliseringsprosessen for å skape verdi innenfor deres forretningsområder. Dette kan være løsninger som salg, nettportaler, kundeservice/saksbehandling og applikasjoner for arbeidere ute i felt. Samt også løsninger for automatisert markedsføring, kunde- og partnerportaler, integrasjoner mot ERP og andre kjernesystemer.

Kunstig Intelligens (AI) og Store Språkmodeller (LLM)

I Aboveit har vi ferdigheter og kompetanse til å revolusjonere kundens digitale reise ved bruk av Kunstig Intelligens(AI). Vi er dyktige på å arbeide med store språkmodeller (LLM) som GPT-4, og vi kan skape interaktive opplevelser med kundens egen data fra bunnen av eller integrere de i eksisterende løsninger. Eksempler på dette er sofistikerte chatbots, automatisert kundeservice og avanserte anbefalingssystemer. Vi har erfaring med kostnadsstyring, hosting og infrastruktur for kunstig intelligens på Azure-plattformen, og vi er i stand til å bygge robuste, sikre og skalerbare løsninger.

To kollegar som prater sammen ved skrivebordet på kontoret.

Metode

Våre konsulenter følger smidige prinsipper og vi har god erfaring med Scrum, Kanban, XP og andre smidige utviklingsmetodikker i tillegg til prosjekter som benytter tradisjonelle prosjektstyringsmetoder. Vi er fleksible av natur og er mer opptatt av å ha et smidig tankesett fremfor å ha en spesialisering i en spesifikk metodikk. Våre konsulenter ønsker ansvar, tar eierskap i prosjekter og streber etter et sterkt og effektivt teammiljø.

Skjermbilde av kode
Ansatte på kontoret
En utvikler som skriver kode på skrivebordet sitt
Snakk med Joakim om hvordan vi kan hjelpe deg med
teknologi og utvikling.
Joakim Lehn
Direktør for utvikling